Стоматологичен юнит Correcta

Основен пулт на управление на дентален юнит TEKMIL - Epica

Работен пулт на стоматолога

 • Трипътна ръкохватка Spree/въздух/вода Luzzani Италия
 • 4 шлауха с извод на Борден – 2 или Мидуест
 • Подвижна помощна масичка с автоклавируеми табли
 • Пневматична спирачка

Основен пулт за управление

 • Сензори за управление на стола и облегалката, плювалника и чашката, осветителното тяло и негативоскопа
 • Система за автоматично връщане на стола в първоначална позиция
 • Негативоскоп

Подвижен сестрински работен пулт

 • Автономен автоматичен слюносмукател
 • Шлаухи и система за аспирация
 • Пулт за управление на стола, облегалката, плювалника и чашката

Подвижен керамичен воден блок

 • Автоклавируеми накрайници за чашката и плювалника

Хидрофорна система DCI – САЩ

Осветително тяло G-Com – Италия

 • 25 000 Lux осветеност
 • Двустепенен избор на интензитет
 • Автоматична система за защита от прегряване
Осветително тяло FARO - Италия
Синхронно движение на стола и облегалката TEKMIL - Correcta

Стоматологичен стол

 • Немска електромеханична повдигателна система
 • Синхронно движение на облегалката и седалката
 • Авариен стоп-бутон
 • Крачно управление на стола и облегалката
 • Тапицерия с италианска кожа

Помощно столче за стоматолога

 • Механизъм за пневматично регулиране на височината
 • Метален помощен ринг

  Запитване за стоматологичен юнит TEKMIL - Correcta


  Информация за Вас:
  Моля, обръщаме внимание, че информацията от този формуляр за контакт НЯМА да бъде публикувана в публичното пространство!


  Аз се интересувам от:

  Съобщение:

  Имате въпрос?