Д-р Константин Думанов

Управител

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №92

 0888 983 483
 (032) 263-263
  dentacon@yahoo.com

Д-р Жанет Думанова

HR

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №92

0888 358 266
 (032) 263-263
  dentacon@yahoo.com

Никола Думанов

Project Manager

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №92

  (032) 263-263
  dentacon@yahoo.com

Мая Тимофеева

Организатор търговска дейност

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №92

 0884 599 500
 (032) 263-263
  dentacon@dentaconbg.com

Д-р Мария Тихолова, дм

Отдел продажби и обслужване на клиенти - гр. Пловдив

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №92

0884 550 300
 (032) 263-263
  dentacon@dentaconbg.com

Димитрина Гълъбова

Отдел продажби и обслужване на клиенти - гр. Пловдив

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №92

0884 599 500
 (032) 263-263
  dentacon@dentaconbg.com

Теодора Бехар

Реклама и Връзки с обществеността

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №92

 0884 244 881
 (032) 263-263
  t.behar@dentaconbg.com

Рангел Проданов

Компютърен специалист

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №92

0885 161 891
 (032) 263-263
  r.prodanov@dentaconbg.com

инж. Иван Терзийски

Техник на дентални юнити и дентални лазери - гр.Пловдив и Пловдивска област

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №92

0885 161 892
 (032) 263-263
   i.terziiski@dentaconbg.com

инж. Борислав Нецов​

Техник на дентални юнити и дентални лазери, електроника и компютри - гр.Варна и Варненска област

гр. Варна, ул. „ Васил Кънчев“ 11

0884 647 106
0885 161 893
  @dentaconbg.com

инж. Иван Ангелов

Техник на дентални юнити и дентални лазери - гр.Варна и Варненска област​

гр. Варна, ул. „ Васил Кънчев“ 11

 0885 161 893
 0888 456 756
  i.angelov@dentaconbg.com

Петър Стоянов

Техник на дентални юнити и дентални лазери - гр.София и Софийска област

гр. София, бул. „Витоша“ № 98 

0885 105 655
(02) 9555-955
  p.stoyanov@dentaconbg.com

Дентакон - това сме ние