Модулна система Laminate 2 - Contemporary classics - Дентакон