На 28.09.2020 г. ЕТ ДЕНТА-КОН – КОНСТАНТИН ДУМАНОВ подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-20111-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.
Процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията -19“ Приоритетна ос Предприемачество и капацитет за растеж на МСП Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020, Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Обща стойност на проекта: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране Срок на договора: от 28.09.2020 г. до 28.12.2020 г.

На 28.09.2020 г. ЕТ ДЕНТА-КОН - КОНСТАНТИН ДУМАНОВ подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-20111-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния…

0 Comments

„МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ 2019“

Международна изложба за медицина, стоматология и фармация „МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ 2019“ Скъпи приятели, каним Ви да посетите щанда на Дентакон на Международна изложба за медицина, стоматология и фармация „МЕДИКУС, ДЕНТО,…

0 Comments

Специализирана Дентална изложба МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ 2015

Уважаеми Колеги,Имаме удоволствието отново да Ви поканим да вземете участие в последната специализирана изложба за 2015 година – Денто 2015 г.Както винаги, по традиция сме подготвили специални изненади и промоции…

0 Comments