3D ортопантомограф Genoray, Papaya

Параметър Стойност
Време за експозиция 9 ~ 17 сек.
Образно поле 152
Фокално поле 0,5 мм.
Ъгъл 5 º
Максимално напрежение на анода 90 kV
Минимално напрежение на анода 60 kV
Анодно топлоотделяне 35 kJ
Max anode heat dissipation Rate 250 W

СЕНЗОР

Тип CsI + CMOS
Пиксел пич 75х75 um
Активна зона CT – 152х6.45mm; Panorama – 152×6,45 mm.
MTF 60% @ 1 lp/mm


Интересувам се от: