Универсален нанохибриден фотополимерен композит CLEARFIL Majesty ES-2/Kuraray Noritake – Япония
Идеален за предни и задни зъби,включващ пълнежни частички 78%.
Цветовете остават същите преди и след полимеризацията.Продължителност на работното време от 4,5минути при естествена светлина.Дори ако включите работното си осветление върху ресторацията,ще имате достатъчно време,за да нанесете слоевете композит.
Шприца от 3,6гр
Цветове –   A1, A2, A3, A3,5, A4, A6,
B1, B2, B3, B4,
C1, C2, C3, C4,
D2, D3,  XW,W,
A1E, A2E, A3E,A3,5E A4E,
A1D, A2D, A3D, A3,5D, A4D,
XWE,WE XWD, WD, CLEAR, AMBER, BLUE, GREY