На 28.09.2020 г. ЕТ ДЕНТА-КОН – КОНСТАНТИН ДУМАНОВ подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-20111-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.
Процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията -19“ Приоритетна ос Предприемачество и капацитет за растеж на МСП Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020, Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Обща стойност на проекта: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране Срок на договора: от 28.09.2020 г. до 28.12.2020 г.

Последни публикации

На 28.09.2020 г. ЕТ ДЕНТА-КОН – КОНСТАНТИН ДУМАНОВ подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-20111-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.
Процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията -19“ Приоритетна ос Предприемачество и капацитет за растеж на МСП Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020, Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Обща стойност на проекта: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране Срок на договора: от 28.09.2020 г. до 28.12.2020 г.

На 28.09.2020 г. ЕТ ДЕНТА-КОН – КОНСТАНТИН ДУМАНОВ подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-20111-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния

Прочетете повече »
Проф. д-р Нешка Манчорва
Приложение на Er:Yag лазер LiteTouch в денталната медицина

Проф. д-р Нешка Манчорова, дм ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 2016–до сега Професор по Оперативно зъболечение и ендодонтия, ФДМ – Пловдив 2016–до сега Ръководител на Виртуален дентален Симулационен център, ФДМ – Пловдив 2015–до сега  Зам.

Прочетете повече »
promociq 2
„МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ 2019“

Международна изложба за медицина, стоматология и фармация „МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ 2019“ Скъпи приятели, каним Ви да посетите щанда на Дентакон на Международна изложба за медицина, стоматология и фармация „МЕДИКУС, ДЕНТО,

Прочетете повече »
манчорова РУСЕ
Теоретико-практически курс проф.Манчорова – Русе, 06.04.2019

Запишете се за участие в курса, като попълните формата по-долу Проф. д-р Нешка Манчорова, дм ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 2016–до сега Професор по Оперативно зъболечение и ендодонтия, ФДМ – Пловдив 2016–до сега Ръководител на

Прочетете повече »
манчорова варна
Теоретико-практически курс проф.Манчорова – Варна, 05.04.2019

Запишете се за участие в курса, като попълните формата по-долу Проф. д-р Нешка Манчорова, дм ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 2016–до сега Професор по Оперативно зъболечение и ендодонтия, ФДМ – Пловдив 2016–до сега Ръководител на

Прочетете повече »

Последвайте ни

Видео: