Дентален кугел CSN – Италия

Дентален рентгенов кугел CSN – Италия

Рентгенова тръба ТOSHIBA
Електропотребление: 230V/50-60Hz
Потребляема мощност: 800 W. Макс.
Напрежение на тръбата:  (стъпково) 60-65(за ендодонтия)-70(при пародонтология)   kW
Ток на тръбата: 6 mA
Големина на фокуса: 0.8×0.8 мм
Фокусно разстояние: 20 см , 30 см
Обща филтрация: > 2-mm Al
Облъчваща площ: <60 мм
Размери: 80, 100, 120 cm

Възможност за монтаж:
на стена
на таван


Интересувам се от: